Flight Schedule | AK BARS AERO

Flight Schedule

 

 • Astrakhan (Narimanovo)
 • Baku (Heydar Aliyev International Airport)
 • Bugulma
 • Gelendzhik
 • Kazan
 • Kaliningrad (Khrabrovo)
 • Kiev (Borispol)
 • Mineralnye Vody
 • Moscow (Domodedovo)
 • Munich
 • Nizhnevartovsk
 • Nizhnekamsk / Naberezhnye Chelny (Begishevo)
 • Nizhny Novgorod (Strogino)
 • Novosibirsk (Tolmachevo)
 • Penza
 • Saint Petersburg (Pulkovo)
 • Simferopol
 • Sochi
 • Surgut
 • Ufa
 • Cheboksary
 • Chelyabinsk (Balandino)

CITY OF ARRIVAL

PERIOD OF EXECUTION

FLIGHT NUMBER

DEPARTURE TIME

TIME OF ARRIVAL

AIRCRAFT

FLIGHT NUMBER

DEPARTURE TIME

TIME OF ARRIVAL

 

WEEKDAYS

 

From Bugulma
                   

Bugulma - Moscow (DME)

28.10-30.03

BG-529

06-50

08-25

CRJ-200

BG- 530

09-50

11-20

1,2,3,4,5,6,7

Bugulma - Moscow (DME)

19.11-30.03

BG-531

17-00

18-30

CRJ-200

BG- 532

20-40

22-10

1,2,4,5,6,7

Bugulma - Nizhnevartovsk

28.10-27.03

BG-569

11-10

  15-40

CRJ-200

BG- 570

 16-40

17-10

3,7

From Kazan  

Kazan - S.Petersburg

28.10-30.03

BG-587

 06-30

08-50

CRJ-200

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7

Kazan - S.Petersburg

28.10-29.03

BG-503

16-55

19-05

CRJ-200

 

 

 

2,4,5,7

Kazan - Novosibirsk

 29.10-29.03

BG-549

06-15

 13-50

CRJ-200

BG- 550

14-50

16-05

1,3,5

Kazan-Chelyabinsk

 29.10-29.03

BG-549

06-15

09-35

CRJ-200

BG- 550

16-55

16-05

1,3,5

Bugulma - Sochi

07.06-27.09

BG-524

06-00

08-30

CRJ-200

 

 

 

4

Bugulma-Sochi

03.06-30.09

BG-524

17-35

20-05

CRJ-200

BG-523

14-00

16-30

7

From Kazan

Kazan - S.Petersburg

01.06-27.10

BG-587

06-30

08-50

CRJ-200

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7

 S.Petersburg-Kazan

01.06-27.10

 

 

 

CRJ-200

BG-588

09-40

11-40

2,4,5,7

 Kazan-S.Petersburg

01.06-27.10

BG-503

16-55

19-05

CRJ-200

 

 

 

2,4,5,7

S.Petersburg-Kazan

01.06-27.10

 

 

 

CRJ-200

BG-504

20-20

22-20

1,2,3,4,5,6,7

Kazan - Novosibirsk

26.03-22.10

BG-549

09-20

17-00

CRJ-200

BG- 550

18-15

19-40

1

Kazan - Chelyabinsk

26.03-22.10

BG-549

09-20

12-40

CRJ-200

BG- 550

20-20

19-40

1

Chelyabinsk - Novosibirsk

26.03-22.10

BG-549

13-40

17-00

CRJ-200

BG- 550

18-15

19-20

1

Kazan - Novosibirsk

28.03-26.10

BG-549

05-00

12-20

CRJ-200

BG- 550

13-30

16-05

3,5

Kazan - Chelyabinsk

28.03-26.10

BG- 549

05-00

08-15

CRJ-200

BG- 550

16-45

16-05

3,5

Chelyabinsk - Novosibirsk

28.03-26.10

BG-549

09-10

12-20

CRJ-200

BG- 550

13-30

14-40

3,5

Kazan-Munich

28.03-24.10

BG-575

17-40

19-40

CRJ-200

BG-576

20-50

02-50

3/4

Kazan-Munich

31.03-27.10

BG-575

09-10

11-10

CRJ-200

BG-576

12-10

18-10

6

Kazan-Gelendzhik

02.06-29.09

BG-599

08-00

10-30

CRJ-200

BG-600

20-00

22-30

2,6

Kazan-Simferopol

05.07-27.09

BG-563

10-00

11-30

CRJ-200

BG-564

12-35

16-05

4

Kazan-Kiev

05.07-25.10

BG-565

17-35

18-50

CRJ-200

BG-566

20-20

23-35

4

Kazan - Mineralnye Vody

27.06-05.09

BG-569

17-40

19-50

CRJ-200

BG-570

05-30

07-40

3/4

From Moscow (Domodedovo)

Moscow (DME) - Chelyabinsk

25.03-24.07

BG-541

09-45

14-20

CRJ-200

BG- 542

16-10

16-50

1,2,3,4,5,6,7

Moscow (DME) - Chelyabinsk

25.07-27.10

BG-541

09-55

14-20

CRJ-200

BG- 542

16-10

16-50

1,2,3,4,5,6,7

Moscow (DME) - Kaliningrad

13.06-24.07

BG-543

18-10

19-05

CRJ-200

BG- 544

19-55

23-05

1,2,3,4,5,7

Moscow (DME) - Kaliningrad

25.07-27.10

BG-543

18-10

19-05

CRJ-200

BG- 544

06-20

09-00

1,2,3,4,5

Moscow (DME) - Kaliningrad

25.07-27.10

 

 

 

 

BG- 544

06-20

09-05

7

Moscow (DME) - Kaliningrad

30.06-08.09

BG-547

08-00

08-50

CRJ-200

BG- 548

15-55

18-45

6

From Penza

Penza - Moscow (DME)

25.03-16.06

BG-553

07-05

08-05

CRJ-200

BG- 554

09-40

10-40

1,2,3,4,5,6,7

Penza - Moscow (DME)

18.06-25.08

BG-553

07-05

08-05

CRJ-200

BG- 554

09-40

10-40

1,2,3,4,5,6

Penza - Moscow (DME)

27.08-27.10

BG-553

07-05

08-05

CRJ-200

BG- 554

09-40

10-40

1,2,3,4,5,6,7

Penza - Moscow (DME)

26.03-26.10

BG-555

18-30

19-30

CRJ-200

BG- 556

20-40

21-40

1,2,3,4,5

Penza - S.Petersburg

26.03-25.10

BG-591

11-30

13-30

CRJ-200

BG- 592

15-00

17-00

1,4

Penza - S.Petersburg

06.07-31.08

BG-591

11-30

13-30

CRJ-200

BG- 592

15-00

17-00

5

Penza - Sochi

03.07-28.08

BG-557

12-10

14-15

CRJ-200

BG- 558

15-30

17-35

2

Penza - Sochi

02.06-13.06

BG-557

12-10

14-05

CRJ-200

BG- 558

15-00

17-00

3,6

Penza - Sochi

20.06-22.08

BG-557

12-10

14-05

CRJ-200

BG- 558

15-00

17-00

3

Penza - Sochi

16.06-26.08

BG-557

12-10

14-05

CRJ-200

 

 

 

6

 Sochi - Penza

17.06-26.08

 

 

 

CRJ-200

BG- 558

21-05

23-05

7

Penza - Sochi

29.08-15.09

BG-557

12-10

14-05

CRJ-200

BG- 558

15-00

17-00

3,6

 Sochi-Cheboksary

17.06-26.08

BG-559

12-55

15-25

CRJ-200

BG- 560

17-10

19-35

7

From Nizhnekamsk (Begishevo)

Nizhnekamsk - Moscow (DME)

25.03-27.10

BG-579

07-00

08-40

CRJ-200

BG- 580

09-50

11-30

1,2,3,4,5,6,7

Nizhnekamsk - Moscow (DME)

25.03-27.10

BG-583

19-50

21-35

CRJ-200

BG- 584

22-40

00-20

1,2,3,4,5,6,7

Nizhnekamsk — S.Petersburg

28.03-24.10

BG-581

12-10

14-40

CRJ-200

BG- 582

15-45

18-10

3

Nizhnekamsk — S.Petersburg

04.06-22.10

BG-581

12-15

14-45

CRJ-200

BG- 582

15-45

18-10

1

 Nizhnekamsk-S.Petersburg

01.06-26.10

BG-586

12-50

15-20

CRJ-200

BG- 585

16-20

18-50

2,5

 Nizhnekamsk-S.Petersburg

07.06-28.06

BG-586

12-15

14-45

CRJ-200

BG- 585

15-50

18-10

4

Nizhnekamsk - Baku

25.03-21.10

BG-519

12-30

16-30

CRJ-200

BG - 520

17-30

19-30

7

Н.Вартовск-Nizhnekamsk

25.03-21.10

BG-515

10-30

11-10

CRJ-200

BG-516

21-00

01-40

7/1

Nizhnekamsk - Sochi

02.06-30.09

BG-573

12-10

14-40

CRJ-200

BG- 574

15-30

18-10

6,7

Nizhnekamsk - Sochi

05.07-27.09

BG-573

12-10

14-50

CRJ-200

BG- 574

15-50

18-10

4

From S.Petersburg

S.Petersburg-Astrakhan

02.06-27.10

BG-593

10-10

13-10

CRJ-200

BG - 594

14-35

17-35

1,3,6

From Sochi

Sochi-Nizhny Novgorod

02.06-29.09

BG-539

02-30

05-00

CRJ-200

BG - 540

22-10

00-40

2,6

Nizhny Novgorod-Gelendzhik

02.06-29.09

BG-537

06-00

08-30

CRJ-200

BG - 538

18-40

21-10

2,6

Gelendzhik-Chelyabinsk

02.06-29.09

BG-595

09-30

15-00

CRJ-200

BG-596

16-20

17-50

2,6

Sochi-Kazan

04.06-24.09

BG-526

07-20

09-40

CRJ-200

BG-525

11-50

14-20

1

Sochi-Kazan

06.06-26.09

BG-506

05-30

08-00

CRJ-200

BG-525

09-10

11-25

3

Sochi-Kazan

07.06-27.09

BG-526

20-50

23-20

CRJ-200

 

 

 

4

Kazan-Sochi

08.06-28.09

 

 

 

CRJ-200

BG-505

00-30

02-50

5

Sochi-Kazan

01.06-28.09

BG-526

07-00

09-30

CRJ-200

BG-525

10-30

13-00

5

Sochi-Kazan

03.06-30.09

BG-526

05-50

08-20

CRJ-200

BG-525

09-40

12-00

7

Sochi-Chelyabinsk

07.06-27.09

BG-527

10-35

16-05

CRJ-200

BG-528

17-30

19-00

4

Sochi-Chelyabinsk

03.06-30.09

BG-527

22-00

03-30

CRJ-200

BG-528

04-30

06-00

7/1

Sochi-Astrakhan

01.06-28.09

BG-597

14-25

15-45

CRJ-200

BG-598

17-50

19-10

5

Sochi-Ufa

04.06-24.09

BG-521

15-30

20-05

CRJ-200

BG-522

21-10

21-45

1

Sochi-Ufa

06.06-26.09

BG-521

14-25

18-55

CRJ-200

BG-522

20-50

21-15

3